Service

TKV har kompetensen och erfarenheten som krävs för att utföra service av alla på marknaden förekommande fabrikat och modeller.

Kontraktsservice som ger er regelbunden kontroll och tillsyn av ventilationsanläggningen.

Åtgärder efter OVK-besiktningar. Vi har även stor erfarenhet av luftkvalitet och partikelmätningar enligt Sempore metoden.

Samtidigt som vi utför service så ser vi också över ditt ventilationssystem och ger dig status och för slag på sådant som kan behöva planeras in i form av uppgraderingar för att uppnå en lägre energikostnad och driftsekonomi.

Vi har utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U.

TKV Ventilationsteknik

Kontakta oss för mer information