Ackreditering

  • Certifierade OVK besiktningsmän. Riksbehörighet K.
  • Certifierad ventilationsinjusterare. Swed cert. 1432
  • Byggarbetsmiljsamordnare Bas P / Bas U
  • Elbehörighet

Kontakta oss för mer information