Entreprenader

Vi utför små och stora entreprenader enligt era önskemål.

DELAD ENTREPRENAD

Vid delad entreprenad upphandlar beställaren de olika delentreprenaderna (byggnadsentreprenad, VVS-entreprenad, el-entreprenad etc) var och en för sig. Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra och beställaren har samordningsansvaret.

GENERALENTREPRENAD

Vid generalentreprenad upphandlar beställaren hela entreprenaden av en generalentreprenör som i sin tur handlar upp och gentemot beställaren ansvarar för erforderliga underentreprenader. Beställaren svarar för projekteringen.

TOTALENTREPRENAD

Vid totalentreprenad träffar beställaren avtal med endast en entreprenör som projekterar och utför byggnaden i överensstämmelse med funktionskrav eller ett program som beställaren tillhandahåller. Totalentreprenören anlitar vanligen i sin tur konsulter och eller underentreprenörer.

UTFÖRANDEENTREPRENAD

En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tagit fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör.

Kontakta oss för mer information