Byggarbetsmijösamordnare

Arbetsmiljölagen pekar tydligt ut byggherrens arbetsmiljöansvar.
Som Byggherre är du alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare. Syftet är dels att redan i planering- och projekteringsarbetet skapa rätt förutsättningar för att arbetsmiljön
följer gällande lagar och regler och dels följa upp och hantera arbetsmiljöfrågor för att minimera risker, belastningsskador och antalet olyckor under ”produktionsfasen.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS), kan delas in i två kategorier:

  • byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
  • byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet.

TKV har Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U med godkänd utbildning
En BAS-P och BAS-U skall ha grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet I arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

Byggarbetsmiljösamordnaren skall ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Krav på godkänd utbildning av byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011, TKV har utbildade Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U som uppfyller detta krav.